Programa

American_English_School_AMES

Apie programą

Kviečiame registruotis į NEMOKAMUS viešojo kalbėjimo anglų kalba būrelius visoje Lietuvoje!

Kviečiame registruotis į NEMOKAMUS viešojo kalbėjimo anglų kalba būrelius visoje Lietuvoje!
Priklausomai nuo pasirinkto miesto, užsiėmimai vyks rugsėjo – birželio mėnesiais.
VšĮ „American English School“ vykdo neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis finansuojamas ugdymo programas.
Užsiėmimai moksleiviams yra NEMOKAMI!
Paskubėkite, vietų skaičius grupėse ribotas!

Programos

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa 7-9 metų moksleiviams
Šiuo metu vykdome neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis finansuojamą ugdymo programą daugelyje Lietuvos miestų. Programos vykdymo laikotarpis 2016 rugsėjo – 2017 m.  birželio mėn.

Programa “BENDRAUK DRĄSIAI“ skirta 7-9 metų moksleiviams (anglų kalba).

Bendravimas tai yra įgūdis, kurį tu gali išmokti. Tai tas pats kas važiuoti dviračiu ar rašyti. Jeigu nori ties tuo dirbti, pagerinsi visus gyvenimo etapus. (B. Treisis)

Komunikacija mūsų laikų devizas. Bet vis dėlto daugelis žmonių nesusimąsto, kad bendravimo meno būtina mokytis. Sėkmingas bendravimas užsienio kalba yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą 7-9 metų moksleiviai atras, kad bendravimas gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus draugus, pažinti naujas šalis, padės susirasti papildomos informacijos.

Neformaliojo ugdymo programa „Gyvo bendravimo menas“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį informacijos pateikimą anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant užmegzti ryšį. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.

Programos tikslas yra formuojant gebėjimą bendrauti užsienio kalba, lavinti vaiko pažinimo, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas bei ugdyti gyvenimo įgūdžius.

Programos uždaviniai:

 • Ugdyti ir plėtoti jaunųjų moksleivių kompetencijas per saviraiškos poreikio tenkinimą;
 • Ugdyti gebantį veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose situacijose asmenį;
 • Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti bei lavinti savarankiško mokymosi įgūdžius šiuolaikinių technologijų pagalba;

Neformalus švietimas yra reikšmingas, nes vadovaujasi specifiniais ugdymo principais: ugdymosi grupėje, pozityvumo bei patirties, t. y. kai ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija, savanoriškumo, prieinamumo, aktualumo, demokratiškumo ir kt. principais. Tokio švietimo rezultatai yra labai naudingi moksleiviams, nes:

 • Vaikas įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui;
 • Įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa 10-14 metų moksleiviams
Šiuo metu vykdome neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis finansuojamą ugdymo programą daugelyje Lietuvos miestų. Programos vykdymo laikotarpis 2016 rugsėjo – 2017 m. birželio mėn.

“VIEŠOJO KALBĖJIMO PAGRINDAI” 10-14 metų moksleiviams (anglų kalba).

Įtaigi iškalba – tai dovana, leidžianti mums palenkti pašnekovo protą ir širdį savo naudai.(Ž. Labriujer)

Komunikacija mūsų laikų devizas. Bet vis dėlto daugelis žmonių nesusimąsto, kad iškalbos meno būtina mokytis. Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą 10-14 metų moksleiviai atras, kad viešasis kalbėjimas, gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių tikslų.

Neformaliojo ugdymo programa „Viešojo kalbėjimo pagrindai“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.

Programos tikslas yra suformuoti tvirtus viešojo kalbėjimo pagrindus, kurie padės jaunam žmogui tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdyti asmenines, komunikavimo, pažinimo, kūribingumo kompetencijas bei formuoti jauną žmogų, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu.

Programos uždaviniai:

 • Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti bei lavinti savarankiško mokymosi įgūdžius anglų kalbos ir šiuolaikinių technologijų pagalba;
 • Formuoti viešojo kalbėjimo įgūdžius, kurie leis programos dalyviams veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose situacijose;

Programos uždaviniai atitinka paraiškoje pateiktus bendruosius NVŠ programos uždavinius.

Neformalus švietimas yra reikšmingas, nes vadovaujasi specifiniais ugdymo principais: ugdymosi grupėje, pozityvumo bei patirties, t. y. kai ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija, savanoriškumo, prieinamumo, aktualumo, demokratiškumo ir kt. principais. Tokio švietimo rezultatai yra labai naudingi moksleiviams, nes:

 • Vaikas įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui;
 • Įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programa 15-19 metų moksleiviams
Šiuo metu vykdome neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis finansuojamą ugdymo programą daugelyje Lietuvos miestų. Programos vykdymo laikotarpis nuo 2016 rugsėjo – 2017 d. iki birželio mėn.

“VIEŠOJO KALBĖJIMO MENAS” 15-19 metų moksleiviams (anglų kalba)

Įtaigi iškalba – tai dovana, leidžianti mums palenkti pašnekovo protą ir širdį savo naudai.(Ž. Labriujer)

Komunikacija mūsų laikų devizas. Bet vis dėlto daugelis žmonių nesusimąsto, kad iškalbos meno būtina mokytis. Viešasis kalbėjimas yra dažniausiai ne retas talentas, o įgūdžiai, kurių gali išmokti kiekvienas. Baigę programą 15-19 metų moksleiviai atras, kad viešasis kalbėjimas, gali būti džiaugsminga ir maloni patirtis, o įgyti įgūdžiai padės atrasti naujus kelius, siekiant asmeninių tikslų.

Neformaliojo ugdymo programa „Viešojo kalbėjimo menas“ sukuria erdvę ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų, puikiai valdantį žodinius informacijos perteikimo būdus anglų kalba. Pasitelkiant šiuolaikiniame pasaulyje gyvenančiam jaunam žmogui aktualias temas, lavinamas gebėjimas aiškiai formuluoti ir sklandžiai reikšti mintis, nesivaržant pristatyti savo nuomonę prieš auditoriją. Programa pasižymi interaktyvių veiklų įvairove, skirta atskleisti programos dalyvių asmeninius, bendravimo bei tarpkultūrinius įgūdžius.

Programos tikslas yra viešojo kalbėjimo įgūdžių anglų kalba lavinimo pagalba formuoti mokantį bendrauti, atsakingą ir aktyvų visuomenės narį, ugdyti jo socialines, asmenines, komunikavimo ir kitas bendrąsias kompetencijas bei padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.

Programos uždaviniai:

 • Ugdyti pozityviai mąstantį, sąmoningą, atsakingą ir aktyvų bendruomenės narį, gebantį veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose situacijose;
 • Ugdyti mokantį bendrauti ir gebantį keistis informacija žmogų, pasirengusį tyrinėti ir tobulinti savo mokymąsi;
 • Ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti bei lavinti savarankiško mokymosi įgūdžius šiuolaikinių technologijų pagalba;
 • Ugdyti moksleivių pilietiškumą, tautiškumą, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;

Neformalus švietimas yra reikšmingas, nes vadovaujasi specifiniais ugdymo principais: ugdymosi grupėje, pozityvumo bei patirties, t. y. kai ugdymas grindžiamas patyrimu ir jo refleksija, savanoriškumo, prieinamumo, aktualumo, demokratiškumo ir kt. principais. Tokio švietimo rezultatai yra labai naudingi moksleiviams, nes:

 • Vaikas įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui;
 • Įgyjamos kompetencijos turės tiesioginės įtakos sėkmingam vaiko ugdymui(si) formaliojo švietimo sistemoje, padės vaikui spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje, visuomenėje bei įsitvirtinti darbo rinkoje